قطعات لاستیکی فیلتر روغن

تولید قطعات لاستیکی فیلتر روغن که به عنوان یکی از فاکتور های مؤثر در طول عمر موتور خودرو محسوب می شود باید با کیفیت هرچه تمام تر ساخته شود. همانطور که می دانید قطعات فلزی خودرو مانند سیلندر و پیستون و سایر تجهیزات آن به دلیل اصطحلاک زیاد در هنگام عملکرد مکانیکی موتور دچار خوردگی و استهلاک  می شود.

ادامه مطلب...